Trường THCS và THPT Hoà Bình thông báo về việc tiếp công dân:

1. Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân.

2. Nội quy tiếp công dân. 

3. Quyết định thành lập Tổ tiếp công dân.

Chi tiết nội dung: QUY CHE TIEP CONG DAN_C23HOABINH.pdf