- Trường THCS và THPT Hoà Bình thông báo các văn bản về việc Tiếp công dân từ năm học 2021 - 2022: 

1. Quyết định Ban hành Quy chế  và Nội quy tiếp công dân: 1-QD 124_QUY CHE, NOI TIEP CONG DAN TU NH 2021-2022_C23HOABINH.pdf

2. Quyết định thành lập Tổ tiếp công dân năm học 2021 - 2022: 2-QD 125 TO TIEP CONG DAN NH 2021-2022_C23HOABINH.pdf

3. Quy trình tiếp công dân: 3-QUY TRINH TIEP CONG DAN_C23HOABINH.pdf

4. Quy trình xử lý đơn: 4-QUY TRINH XU LY DON_C23HOABINH.pdf

5. Lịch tiếp công dân: 5-LICH TIEP CONG DAN_C23HOABINH.pdf

- Lịch tiếp công dân định kỳ: Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền) tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết thì ngày tiếp công dân sẽ được tiến hành vào ngày làm việc tiếp theo).