Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Phương
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Tam Nông
Điện thoại 0948689702
Email nttphuong.hoabinh.dongthap@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều