Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Long
Họ và tên Nguyễn Minh Long
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Địa chỉ Tam Nông
Điện thoại 0348724458
Email bvtoan.hoabinh.dongthap@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều