Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Trúc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0948689702
  • Email:
   nttphuong.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Huỳnh Hùng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0349578550
  • Email:
   huynhhungle7@gmail.com
 • Phan Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Điện thoại:
   0765310279
  • Email:
   bvtoan.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Nguyễn Minh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0348724458
  • Email:
   bvtoan.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Hồ Văn Ga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0359397513
Tin tức
Tin đọc nhiều