Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Linh
Tổ phó Nguyễn Thị Trúc Linh
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Tam Nông
Điện thoại 0984443991
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều