Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Linh
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Tam Nông
Điện thoại 0984443991
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều