Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoàng Khởi
Họ và tên Nguyễn Hoàng Khởi
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Tam Nông
Điện thoại 0368071996
Email nguyenhoangkhoi034@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều