Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Hoàng Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0368071996
  • Email:
   nguyenhoangkhoi034@gmail.com
 • Thái Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987335106
  • Email:
   thaithanhthao1010@gmail.com
 • Ngô Thời Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398179843
  • Email:
   ntnhiem.c23hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Trịnh Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965330226
  • Email:
   ttkngan15si@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều