Ban lãnh đạo
 • Lê Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0979368963
  • Email:
   lethanhtam0000@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0368071996
  • Email:
   nguyenhoangkhoi034@gmail.com
 • Thái Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987335106
  • Email:
   thaithanhthao1010@gmail.com
 • Ngô Thời Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398179843
  • Email:
   ntnhiem.c23hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Trịnh Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965330226
  • Email:
   ttkngan15si@gmail.com
 • Võ Thị Khen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0377497497
  • Email:
   vtkhen264@gmail.com
 • Hồ Thị Nghiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0834908098
  • Email:
   htnghiem.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947756906
  • Email:
   ltthuong1984@gmail.com
 • Trương Minh Trương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385850369
  • Email:
   tmtruong.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374497497
  • Email:
   vtkhen264@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều