Ban lãnh đạo
 • Bùi Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916908098
  • Email:
   bvtoan.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Đoàn Thị Lệ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   08.3456.9532
  • Email:
   dtlxuanc23hoabinh.dongthap@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều