Ban lãnh đạo
 • Lê Thị Mai Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
   0399998343
  • Email:
   lethimaihuynhtn@gmail.com
 • Nguyễn Minh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
   0398186902
  • Email:
   nmtuyen.hoabinh.dongthap@gmail.com
 • Nguyễn Phú Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0855733744
  • Email:
   hiep.hoabinh.sgd@gmail.com
 • Mai Thị Như Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0347324224
  • Email:
   mtnbang.c23hoabinh.dongthap@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều