• Hồ Văn Ga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0359397513
 • Lê Thị Mai Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   YTHĐ
  • Điện thoại:
   0399998343
  • Email:
   ltmhuynh.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Huỳnh Hùng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0939910716
  • Email:
   hhle.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trúc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0948689702
  • Email:
   nttphuong.c23hoabinh@moet.edu.vn
 • Phan Đức Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0978919239
  • Email:
   pdthanh.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thuỳ Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0775908489
  • Email:
   nttduong.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Lê Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947756906
  • Email:
   ltthuong.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939685738
  • Email:
   ndthuan.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Trương Minh Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385850369
  • Email:
   tmtruong.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
 • Đỗ Đặng Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326554333
  • Email:
   ddynhi.c23hoabinh.dtp@moet.edu.vn
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội